Za šta mogu da koristim Halcom One? : Halcom RS

Za šta mogu da koristim Halcom One?

AA-01533

Aplikacija Halcom One vam omogućava:

• prijavu na web banku

• prijavu u mobilnu banku

• potpisivanje naloga za plaćanje u web ili mobilnoj banci

• potpisivanje PDF ili XML dokumenata u web ili mobilnoj banci

• prikaz (vizuelizaciju) dokumenata na mobilnom uređaju

• potpisivanje dokumenta od strane više ovlašćenih lica

• potvrdu onlajn kupovine kreditnim karticama

• registraciju i prijavu na različite web portale i aplikacije