COVID 19 - Preporuke za rad sa udaljenih lokacija ili od kuće : Halcom RS

COVID 19 - Preporuke za rad sa udaljenih lokacija ili od kuće

AA-01512

Preporuke za rad sa Halcom elektronskim sertifikatima i elektronskom bankom sa drugih lokacija ili rad od kuće

 

Da bistekoristili i radili sa Halcom sertifikatom sa drugih lokacija ili od kuće,potrebno je da imate fizički sertifikat kod sebe. Ukoliko koristite sertifikatizdat na pametnoj kartici, potreban vam je i čitač pametnih kartica. Ako radnomračunaru pristupate putem udaljene veze (npr. VPN ili Windows remote desktopprotokola - RDP), elektronski sertifikat takođe morate imati sa sobom, a ne naradnom računaru. Udaljeni pristup vam može omogućiti IT osoblje vaše kompanije.

Na računaru nadrugoj lokaciji ili kod kuće, da biste koristili svoj elektronski sertifikatpotrebno je da imate:

·        Program Nexus Personal: http://preuzmi.halcom.rs

·        Drajvere za čitač pametnih kartica: http://drajveri.halcom.rs

 

Da biste testirali elektronski sertifikat, sledite sledećekorake:

·        Otvorite program Nexus Personal na svom kućnomračunaru. Ako vidite elektronski sertifikat u formatu Electronic ID u belompolju, uspešno ste pripremili kućni računar za upotrebu sertifikata.

·        Ako koristite udaljeni pristup radnom računaru,nastavite test povezivanjem sa računarom i proverite da li je elektronskisertifikat prenesen u Nexus Personal na radnom računaru. Ako tamo viditeElectronic ID, vaš radni računar je takođe spreman da koristi vaš sertifikat.

 

Upotreba Hal E-bank/Personal:

·        Preporučujemo vam da radnom računaru pristupateputem udaljenog pristupa ili da prenesete radni računar na drugu lokaciju ilikući. Ne savetujemo instaliranje elektronske banke Hal E-bank/Personal na nov/kućniračunar. U primeru, da koristite Hal E-bank/Personal na više različitihračunara,  nećete imati jedinstven prikazpodataka u mapama za pripremu/arhivu i imeniku poslovnih partnera.

 

Upotreba Hal E-bank/Corporate i Hal E-bank/B2B:

 

Preporučujemo upotrebu preko udaljene veze do vašeg radnogračunara.

Druga mogućnost je instalacija klijentske aplikacije na kućnomračunaru. Instalacije obavlja Halcom tehnička podrška (više informacija na helpdesk@halcom.rs ili na 011 30 32432). Vaše IT odeljenje vam omogućava pristup radnoj mreži. U tom slučaju vamje potrebno:

·        Veza preko porta 50000 do servera na kojem senalazi DB2 baza podataka

·        Pristup do deljene mape na serveru (podrazumevanogshare foldera Halcomdatoteke)

·        Za instalaciju Hal E-bank/Corporate radnejedinice na kućnom računaru, neophodno je da popunite narudžbenicu na sledećemlinku: https://order.halcom.rs/new/

 

Ako samo potpisujete naloge za plaćanja i proveravate stavke uHal Ebank aplikaciji, preporučujemo vam da koristite web aplikaciju za udaljenopotpisivanje – webebank.ebb-bg.com.