Pokretanje aplikacije sa novim sertifikatom - Greška 0x150 : Halcom RS

Pokretanje aplikacije sa novim sertifikatom - Greška 0x150

AA-01507


Ukoliko Vam se pri pokretanju aplikacije javi obaveštenje Nema veze sa pametnom karticom - Greška 0x150 neophodno je da nadogradite Hal E-Bank aplikaciju na najnoviju verziju.

Kako biste uspešno ažurirali aplikaciju, ispratite uputstvo.