Nadogradnja/Ažuriranje Hal E-Bank iz aplikacije : Halcom RS

Nadogradnja/Ažuriranje Hal E-Bank iz aplikacije

AA-01242

Molimo vas, da pre nadogradnje aplikacije, napravite rezervnu kopiju direktorijuma Personal E-Bank ili Corporate E-Bank.

Zavisno od verzije koju posedujete, kopirajte ceo direktorijum Personal E-Bank ili Corporate E-Bank, koji se nalazi na lokaciji "C:\Halcom", na neku drugu lokaciju (u starijim verzijama direktorijum je u Program Files (x86) ili Program Files).


Najnovije verzije programa su:

  • Za srpsko tržište - verzija 23.0.0.20
  • Za crnogorsko tržište - verzija 21.2.1.40

Korak 1:

U gornjem levom uglu kliknite na ikonicu za nadogradnju verzije programa. Otvoriće se kontrolno pitanje.
Kliknite na dugme Yes.Korak 2:

Aplikacija će se zatvoriti. Otvoriće se novi prozor u kojem je potrebno da kliknite na dugme Ažuriraj.
Nakon toga će se pokrenuti nekoliko koraka ažuriranja posle kojih će se prozor zatvoriti, a zatim će se otvoriti novi, identičan prozor.Korak 3:

U novootvorenom prozoru, ponovo kliknite na dugme Ažuriraj i sačekajte neko vreme da se ažuriranje učita.Korak 4:

Tokom učitavanja pokrenuće se proces nadogradnje.
U svim prozorima kliknite na opcije Yes ili Next kako biste nadogradili Hal E-Bank aplikaciju. Na kraju procesa kliknite na opciju Finish

Detaljniji prikaz i instrukcije za proces nadogradnje možete pogledati u ovom uputstvu (od Koraka 4).Korak 5:

Kada se ažuriranje završi dobićete poruku da je osvežavanje uspešno.
Kliknite na dugme OK i ponovo pokrenite Hal E-Bank aplikaciju.