Nadogradnja/Ažuriranje Hal E-Bank iz aplikacije : Halcom RS

Nadogradnja/Ažuriranje Hal E-Bank iz aplikacije

AA-01242

Molimo vas, da pre nadogradnje aplikacije, napravite rezervnu kopiju direktorijuma Personal E-Bank ili Corporate E-Bank.

Zavisno od verzije koju posedujete, kopirajte ceo direktorijum Personal E-Bank, odnosno Corporate E-Bank koji se nalazi na lokaciji "C:\Halcom" na neku drugu putanju (u starijim verzijama direktorijum je u Program Files (x86) ili Program Files).


Najnovije verzije programa su:

  • Za srpsko tržište - verzija 20.4.3.20
  • Za crnogorsko tržište - verzija 17.3.0.40

Korak 1:

U gornjem levom uglu kliknite na ikonicu za nadogradnju verzije programa. Otvoriće se kontrolno pitanje.
Kliknite na dugme Yes.Korak 2:

Aplikacija će se zatvoriti. Otvoriće se novi prozor u kojem je potrebno da kliknite na dugme Ažuriraj.
Nakon toga će se pokrenuti nekoliko koraka ažuriranja. Ovaj prozor će se zatvoriti i otvoriće se novi, identičan prozor.Korak 3:

U novootvorenom prozoru, ponovo kliknite na dugme Ažuriraj i sačekajte neko vreme da se program ažurira.Korak 4:

Kada se ažuriranje završi dobićete poruku da je osvežavanje uspešno.
Kliknite na dugme OK i ponovo pokrenite program Personal E-Bank.