Koja je razlika između kvalifikovanih i nekvalifikovanih sertifikata ? : Halcom RS

Koja je razlika između kvalifikovanih i nekvalifikovanih sertifikata ?

AA-01127


Sertifikaciono telo Halcom BG CA razlikuje 3 vrste sertifikata:
  1. Kvalifikovani sertifikata - fizička lica
  2. Kvalifikovani sertifikata - pravna lica
  3. Nekvalifikovani sertifikati

Kvalifikovani sertifikat - Fizička lica:
Ovaj sertifikat mogu koristiti i pravna lica/preduzetnici, ali njime se mogu samo potpisivati dokumenti (APR, RFZO, podnošenje PDV...).

Više informacija možete naći na sledećem linku: http://www.halcom.rs/rs/proizvodi/sertifikati/sertifikati-2/

Kvalifikovani sertifikat - Pravna lica:
Koristi se i za potpisivanje dokumenata (APR, RFZO, podnošenje PDV...) i za elektronsko bankarstvo.

Više informacija možete naći na sledećem linku: http://www.halcom.rs/rs/proizvodi/kvalifikovani-sertifikat/

Nekvalifikovani sertifikat:
Koristi se samo za elektronsko bankarstvo.
Ovim sertifikatom se ne mogu potpisivati dokumenti (APR, RFZO, podnošenje PDV...)

Nekvalifikovani sertifikati koji se mogu koristiti samo za elektronsko bankarstvo mogu se poručiti preko poslovnih banaka koje su u sistemu Halcom-a.