Nexus personal Preuzimanje softvera Nexus Personal preuzmi

  • Top
  • Elektronska banka (Hal E-Bank) - problemi i korišćenje(20)
11. Kako da pripremim / pošaljem platni nalog ?

Preuzmite uputstvo za platni promet u zemlji ili Preuzmite uputstvo za poslovanje sa stranim valutama Ova uputstva će vam pomoći da pripremite i pošaljete naloge u nekoliko jednostavnih koraka.Ostala uputstva možete pogledati OVDE.

Pročitaj više
12. Spisak banaka koje koriste Halcom

Srbija Addiko bank A.D Beograd AIK Banka A.D. NišALTA Banka a.d. Beograd Banca Intesa A.D. Beograd Banka Poštanska štedionica A.D Beograd Crédit Agricole banka Srbija A.D. Novi Sad Direktna banka A.D. Kragujevac Erste Bank A.D. Novi Sad Eurobank A.D.…

Pročitaj više
13. Šta je Hal E-Bank

Hal E-Bank je porodica savremenih softverskih proizvoda za podršku elektronskog bankarstva. Hal E-Bank podržava rad sa više banaka i više naloga za više preduzeća.Sa Hal E-Bank, možete:Raditi transfer sredstava,Videti status svojih računa,Slati platne…

Pročitaj više
14. E-faktura se ne otvara sa vizualizacijom kroz Hal E-Bank

Prikaz E-faktura sa vizualizacijom je moguć kroz Internet Explorer.Korak 1:Otvorite Internet Explorer.Korak 2:Na traci sa alatkama pregledača kliknite na Tools -> Internet options.Korak 3:Kliknite na karticu Security -> obeležite Internet -> Custom…

Pročitaj više
15. Dobijam poruku: " Podatke o korisniku nije moguće obnoviti ..."

Pre nego što počnete, testirajte povezivanje sa e-bankom MOGUĆI UZROK REŠENJE Internet ne radi. Proverite internet vezu tako što ćete otvoriti neki sajt koji do sada niste otvarali. Nije moguće povezivanje sa e-bankom po portu 3600. Obratite se sektoru…

Pročitaj više
16. Dobijam poruku: " Greška kod slanja dokumenata... "

Pre nego što počnete, testirajte povezivanje sa e-bankom MOGUĆI UZROKREŠENJEInternet ne radi.Proverite internet konekciju otvaranjem sajta koji još niste otvorili.Nije moguće povezati se sa bankom putem porta 3600.Obratite se vašem sektoru koji održava…

Pročitaj više
17. Šta da radim kada nemam izvod ili stanje ili promet ?

Korak 1:Ažurirajte podatke klikom na munjicu u gornjem levom uglu programa (1).Unesete PIN kod (2).Kliknite na dugme U redu (3).Ako je povezivanje bilo upešno, dobićete poruku o preuzetim podacima (npr : SALDO [3], IZVOD [5]...) (4).Kliknite na dugme Zatvori…

Pročitaj više
18. Kako da opozovem poslate naloge ?

Naloge sa datumom izvršenja u budućnosti možete uspešno opozvati. Uspešan opoziv naloga sa tekućim datumom izvršenja banka prihvata samo ako je opoziv na vreme poslat. Kako biste bili sigurni da će nalog biti opozvan potrebno je da se obratite banci…

Pročitaj više
19. U aplikaciji se pojavljuju znakovi umesto slova šđžčć

Korak 1:Kliknite na Start u donjem levom uglu monitora.Na tastaturi ukucajte 'control' i kliknite na Control Panel.Korak 2:Otvoriće se Control Panel.Ukoliko je potrebno, podesite View by: Large Icons.Pronađite ikonicu Region (Region and Language) i otvorite…

Pročitaj više
20. Kako da izvezem prometne stavke ili izvode u Excel?

Kako biste prometne stavke ili izvode izvezene iz Hal E-Bank aplikacije uspešno uvezli u Excel ispratite sledeće uputstvo.

Pročitaj više