Nexus personal Preuzimanje softvera Nexus Personal preuzmi

  • Top
  • E-fakture kroz Hal E-Bank(13)
11. E-faktura se ne otvara sa vizualizacijom kroz Hal E-Bank

Prikaz E-faktura sa vizualizacijom je moguć kroz Internet Explorer.Korak 1:Otvorite Internet Explorer.Korak 2:Na traci sa alatkama pregledača kliknite na Tools -> Internet options.Korak 3:Kliknite na karticu Security -> obeležite Internet -> Custom…

Pročitaj više
12. Paketni uvoz E-faktura / Kako podesiti uvoz više E-faktura odjednom kroz Hal E-Bank?

Korak 1:U Hal E-Bank, kliknite na Alati -> Opcije.Korak 2:Izaberite karticu Uvoz/Izvoz.Izaberite platni sistem: E-fakture.Kliknite na dugme Parametri konvertora.Korak 3:Kliknite na stavku "Omogoći izbor više datoteka istovremeno". Izaberite vrednost…

Pročitaj više
13. Kako da proverim status poslate e-fakture kroz Hal E-Bank?

Ukoliko postoje E-fakture koje su poslate banci i želite da proverite njen status, to možete uraditi u Arhivi E-faktura . Status se menja osvežavanjem podataka klikom na ikonicu u gornjem levom uglu programa Hal E-Bank.Odaberite račun koji je administriran…

Pročitaj više