Nexus personal Preuzimanje softvera Nexus Personal preuzmi

  • Top
  • E-fakture kroz Hal E-Bank(13)
1. Šta mi je sve potrebno za rad sa E-fakturama?

Featured Sa E-fakturama možete raditi na 2 načina:Ukoliko koristite Hal E-Bank, kliknite ovde za dalja uputstva.Ukoliko ne koristite Hal E-Bank, kliknite ovde za dalja uputstva.

Pročitaj više
2. Šta su e-fakture?

Featured Postoji veliki broj različitih definicija e-faktura, ali ako pokušamo da ih definišemo u jednoj rečenici, onda su to fakture/računi koji se IZDAJU, PRIMAJU i OBRAĐUJU isključivo elektronskim putem. Drugim rečima, one predstavljaju razmenu računa…

Pročitaj više
3. Princip rada i razmene e-faktura kroz Hal E-Bank

E-fakture se iz informacionog sistema izdavaoca (ERP), putem e-banking kanala, prenose u e-banking rešenje primaoca (kupca). Primalac, bilo da je u pitanju pravno ili fizičko lice, dobija e-fakturu u svoje e-banking rešenje, što mu omogućava da samo…

Pročitaj više
4. E-fakture putem e-banke

Halcomovo rešenje "Hal E-Invoices" za distribuciju e-faktura upotrebljava sigurne i bezbedne "e-banking" kanale. Iz tog razloga, za uspostavljanje razmene e-faktura nije potrebno ulagati u skupa i nestandardna rešenja, jer elektronska banka nudi jednostavno…

Pročitaj više
5. Prijava/odjava za primanje e-faktura kroz Hal E-Bank

Hal E-Bank omogućava potencijalnim primaocima E-faktura pregled postojećih E-prijava i odjava za E-fakture. U isto vreme omogućava prijavu i odjavu za E-fakture od izdavača.Izaberite račun poslovanja.Izaberite vrstu poslovanja (E-fakture).Kliknite na…

Pročitaj više
6. Šta mi je potrebno da budem izdavalac ili primalac e-faktura kroz Hal E-Bank?

Šta mi je potrebno da budem izdavalac E-faktura kroz Hal E-Bank?Otvoren transakcioni račun u jednoj od banaka koja omogućava razmenu E-faktura putem e-bank kanala.Za slanje E-fakture, banci treba broj transakcionog računa izdavaoca. Možete poslati upit…

Pročitaj više
7. Gde može korisnik Hal E-bank da dobije tehničku dokumentaciju za e-fakture za Hal E-Bank?

Tehničku dokumentaciju korisnik može da dobije slanjem zahteva na e-mail e-fakture@halcom.rs .

Pročitaj više
8. Kako da platim e-fakturu kroz Hal E-Bank?

Za sve primljene e-fakture, može se jednostavno kreirati platni nalog uz pomoć samo jednog klika.Izaberite račun poslovanja.Izaberite vrstu poslovanja (E-fakture).Kliknite na opciju Pregled -> E-fakture.Izaberite E-fakturu za koju želite da kreirate…

Pročitaj više
9. Kako da otvorim primljenu e-fakturu kroz Hal E-Bank?

Primljene E-fakture možete pregledati, štampati ili sačuvati.Izaberite račun poslovanja.Izaberite vrstu poslovanja (E-fakture).Kliknite na opciju Pregled -> E-faktureIzaberite E-fakturu koju želite da pregledate, štampate ili sačuvate.Kliknite na…

Pročitaj više
10. Izvoz e-fakture iz Hal E-Bank u XML

E-fakture se izvoze u XML datoteci, koja se zatim može uvoziti u druge programe. Svaka E-faktura se sastoji od koverte i priloga. Prilikom izvoza, izvozi se jedan XML dokument koji predstavlja kovertu i odvojene pojedinačne priloge. Ako izvozite kovertu…

Pročitaj više