Nexus personal Preuzimanje softvera Nexus Personal preuzmi

  • Top
  • Bezbednost(11)
11. Saveti za bezbedno korišćenje usluga Hal E-Bank / WEB

SIGURNOST HAL E-BANK SISTEMASigurnost i sigurnosne tehnologije su osnova proizvoda iz Hal E-bank familije. Sigurnost korišćenja Web E-Banke obezbeđena je na nekoliko načina i u više nivoa – fizičkih i programskih. Fizički Hal E-bank/ Web je zaštićen…

Pročitaj više