Nexus personal Preuzimanje softvera Nexus Personal preuzmi

  • Top
  • Bezbednost(11)
1. Da li kvalifikovani elektronski sertifikat izdat od strane Sertifikacionog tela Halcom BG CA sadrži JMBG?

Featured U skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (sl. Glasnik RS, br. 94/2017) i međunarodnim preporukama i standardima Halcom BG CA izdaje kvalifikovane sertifikate za elektronski…

Pročitaj više
2. Polisa osiguranja

Halcom BG CA je u okviru Halcom a.d. Beograd u skladu sa važećim zakonodavstvom osiguran kod osiguravajućeg društva UNIQA.

Pročitaj više
3. Saveti za bezbednu upotrebu pametne kartice / USB ključa

Stepen bezbednosti elektronskog poslovanja zavisi od nosioca, odnosno medijuma na kom vlasnik digitalnog sertifikata poseduje privatni ključ. Trenutno najveću bezbednost obezbeđuju pametne kartice / USB ključevi čija je glavna prednost ta što privatni…

Pročitaj više
4. Izjava o korišćenju TeamViewer softvera za udaljenu pomoć

Preuzmite Izjavu o korišćenju softvera TeamViewer

Pročitaj više
5. Šta je javni, a šta privatni ključ ?

Svaki nosilac kvalifikovanog elektronskog sertifikata ima dva ključa, privatni i javni ključ. Privatni ključ omogućava formiranje elektronskog potpisa koji je jedinstven za svakog vlasnika, a javni ključ je dostupan svakome.Elektronski dokumenti se potpisuju…

Pročitaj više
6. Kriptografija ( šifrovanje )

Kriptografija se, kroz istoriju, bavila problemom kako preneti poruku uskom krugu ljudi. Kriptovanje ili šifrovanje je proces pretvaranja čitljivog teksta, u nečitljiv (šifrovani), koji je veoma teško ili čak nemoguće razumeti bez odgovarajućeg ključa.…

Pročitaj više
7. Šta je elektronski potpis ?

Osnovna funkcija elektronskog potpisa je potvrda autentičnosti potpisnika elektronskog dokumenta, odnosno da osigura integritet podataka i štiti od promene sadržaja e-dokumenata. Elektronski potpisi su zasnovani na asimetričnoj kriptografiji, što podrazumeva…

Pročitaj više
8. Šta je nosilac sertifikata ( medijum ), odnosno pametna kartica / USB ključ ?

Pametna kartica / USB ključ su trenutno najsigurnija bezbednosna rešenja za čuvanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata.Pametna kartica / USB ključ je "mali računar", zasnovan na PKI tehnologiji koja koristi javni i privatni ključ. Privatni ključ…

Pročitaj više
9. Šta je elektronski sertifikat ?

Elektronski sertifikat predstavlja jedinstvenu vezu između nosioca sertifikata i javnog ključa. Sertifikat sadrži sve osnovne informacije o nosiocu i javnom ključu. Ukoliko sistem korišćenja nije zatvorenog tipa, elektronski sertifikati su javno dostupni…

Pročitaj više
10. Bezbednost elektronskog potpisivanja

Stepen bezbednosti elektronskog poslovanja zavisi od nosioca, odnosno medijuma, na kom vlasnik elektronskog sertifikata poseduje privatni ključ .Trenutno najveću bezbednost nude pametne kartice, čija je glavna prednost to što je privatni ključ uvek vezan…

Pročitaj više