Nexus personal Preuzimanje softvera Nexus Personal preuzmi

  • Top
  • Najčešća pitanja(22)
1. COVID 19 - Preporuke za rad sa udaljenih lokacija ili od kuće

Featured Preporuke za rad sa Halcom elektronskim sertifikatima i elektronskom bankom sa drugih lokacija ili rad od kuće Da bistekoristili i radili sa Halcom sertifikatom sa drugih lokacija ili od kuće,potrebno je da imate fizički sertifikat kod sebe. Ukoliko koristite…

Pročitaj više
2. Greška prilikom pripreme naloga, preuzimanja stanja/prometa/izvoda

Featured Obaveštavamo vas da je poslednje redovno ažuriranje Microsoft programa dovelo do nemogućnosti pripreme naloga, zbog kojeg je privremeno prekinut rad Hal E-Bank/Personal aplikacije. Više možete pogledati na zvaničnoj web stranici Microsofta. Problem…

Pročitaj više
3. Saveti za potpisivanje sertifikatima

Featured Kako biste uspešno potpisali dokument elektronskim sertifikatom, u aplikacijama NEXU i ACROBAT READER DC neophodno je izvršiti određena podešavanja. Aplikacije za potpisivanje nisu Halcom-ov proizvod. Kako bismo pomogli korisnicima Halcom sertifikata,…

Pročitaj više
4. Kako da produžim važenje kartice / USB ključa ( reizdavanje sertifikata )?

Featured Reizdavanje kartice možete naručiti kod bilo koje banke sa kojom radite preko Halcom-a ili direktno u Halcomu. Ukoliko naručujete reizdavanje kod vaše banke, potrebno je da naglasite da želite reizdavanje kartice, odnosno sertifikata, i pored dokumentacije…

Pročitaj više
5. Kako da instaliram Personal E-Bank (uputstvo za instalaciju Hal E-Bank/Personal)?

Featured Korak 1: Za srpsko tržište (verzija 21.2.1.20), preuzmite instalacionu datoteku OVDE.Za crnogorsko tržište (verzija 21.2.1.40), preuzmite instalacionu datoteku OVDE. Korak 2: Kada se preuzimanje završi otvorite lokaciju gde je datoteka preuzeta, kliknite…

Pročitaj više
6. Izvoz sertifikata

Featured Kako biste izvezli sertifikat preuzmite najnoviju verziju Izvoza Sertifikata OVDE i ispratite sledeće korake:Korak 1:Stavite Vašu pametnu karticu u čitač ili USB ključ u računar.Korak 2:Pokrenite program IzvozSertifikata.exe, najčešće se preuzima…

Pročitaj više
7. Nadogradnja/Ažuriranje Hal E-Bank iz aplikacije

Featured Molimo vas, da pre nadogradnje aplikacije, napravite rezervnu kopiju direktorijuma Personal E-Bank ili Corporate E-Bank. Zavisno od verzije koju posedujete, kopirajte ceo direktorijum Personal E-Bank, odnosno Corporate E-Bank koji se nalazi na lokaciji "C:\Halcom"…

Pročitaj više
8. Deblokada elektronskog sertifikata

Featured Sertifikat možete deblokirati isključivo pomoću PUK koda, kako biste uspešno izvršili deblokadu ispratite korake ispod.Napomena: Ukoliko ne možete da pronađete PUK kod, nekvalifikovane sertifikate nije moguće deblokirati dok je kvalifikovane sertifikate…

Pročitaj više
9. Kako da prebacim podatke iz Personal E-Bank na drugi računar

Featured Kada menjate računar ili reinstalirate Windows, a želite da sačuvate podatke iz Imenika korisnika, Arhive naloga, izvoda i prometa ispratite sledeće korake. Korak 1: Na novom računaru je prvo potrebno instalirati aplikaciju i pokrenuti je do unosa PIN…

Pročitaj više
10. Kako da aktiviram novi sertifikat (karticu/USB ključ) ?

Featured Kako bi Vaš računar mogao očitati novi Halcom sertifikat, potrebno je da instalirate/ažurirate program Nexus Personal, koji služi za čitanje Halcom sertifikata. Najnoviju verziju programa Nexus Personal možete preuzeti OVDE. Ukoliko Vam se nakon instalacije/ažuriranja,…

Pročitaj više