Nexus personal Preuzimanje softvera Nexus Personal preuzmi

  • Top
  • Najčešća pitanja(23)
1. COVID 19 - Preporuke za rad sa udaljenih lokacija ili od kuće

Featured Preporuke za rad sa Halcom elektronskim sertifikatima i elektronskom bankom sa drugih lokacija ili rad od kuće Da biste koristili i radili sa Halcom sertifikatom sa drugih lokacija ili od kuće, potrebno je da imate fizički sertifikat kod sebe. Ukoliko…

Pročitaj više
2. Saveti za potpisivanje sertifikatima

Featured Kako biste uspešno potpisali dokument elektronskim sertifikatom, u aplikacijama NEXU i ACROBAT READER DC neophodno je izvršiti određena podešavanja. Aplikacije za potpisivanje nisu Halcom-ov proizvod. Kako bismo pomogli korisnicima Halcom sertifikata,…

Pročitaj više
3. Kako da produžim važenje kartice / USB ključa ( reizdavanje sertifikata )?

Featured Reizdavanje kartice možete naručiti kod bilo koje banke sa kojom radite preko Halcom-a ili direktno u Halcomu. Ukoliko naručujete reizdavanje kod vaše banke, potrebno je da naglasite da želite reizdavanje kartice, odnosno sertifikata, i pored dokumentacije…

Pročitaj više
4. Kako da instaliram Personal E-Bank (uputstvo za instalaciju Hal E-Bank/Personal)?

Featured Korak 1:Za srpsko tržište (verzija 21.3.0.20), preuzmite instalacionu datoteku OVDE.Za crnogorsko tržište (verzija 21.2.1.40), preuzmite instalacionu datoteku OVDE. *Ukoliko koristite Google Chrome, neophodno je da prekopirate link za preuzimanje u drugi…

Pročitaj više
5. Izvoz sertifikata

Featured Kako biste izvezli sertifikat, preuzmite program za Izvoz Sertifikata OVDE i ispratite sledeće korake:Korak 1:Stavite Vašu pametnu karticu u čitač ili USB ključ u računar.Korak 2:Pokrenite program IzvozSertifikata.exe, najčešće se preuzima u 'Downloads'…

Pročitaj više
6. Nadogradnja/Ažuriranje Hal E-Bank iz aplikacije

Featured Molimo vas, da pre nadogradnje aplikacije, napravite rezervnu kopiju direktorijuma Personal E-Bank ili Corporate E-Bank. Zavisno od verzije koju posedujete, kopirajte ceo direktorijum Personal E-Bank ili Corporate E-Bank, koji se nalazi na lokaciji "C:\Halcom",…

Pročitaj više
7. Deblokada elektronskog sertifikata

Featured Sertifikat možete deblokirati isključivo pomoću PUK koda, kako biste uspešno izvršili deblokadu ispratite korake ispod.Napomena: Ukoliko ne možete da pronađete PUK kod, nekvalifikovane sertifikate nije moguće deblokirati dok je kvalifikovane sertifikate…

Pročitaj više
8. Kako da prebacim podatke iz Personal E-Bank na drugi računar

Featured Kada menjate računar ili reinstalirate Windows, a želite da sačuvate podatke iz Imenika korisnika, Arhive naloga, izvoda i prometa ispratite sledeće korake. Korak 1: Na novom računaru je prvo potrebno instalirati aplikaciju i pokrenuti je do unosa PIN…

Pročitaj više
9. Kako da aktiviram novi sertifikat (karticu/USB ključ) ?

Featured Kako bi Vaš računar mogao očitati novi Halcom sertifikat, potrebno je da instalirate/ažurirate program Nexus Personal, koji služi za čitanje Halcom sertifikata. Najnoviju verziju programa Nexus Personal možete preuzeti OVDE.Ukoliko Vam se nakon instalacije/ažuriranja,…

Pročitaj više
10. Dodavanje novog računa u Hal E-Bank / dodavanje nove banke

Featured Ukoliko želite da dodate novi račun u Hal E-Bank, potrebno je da:u vašoj banci podnesete zahtev za dodavanje računa kroz Hal E-Bank i definišete ovlašćenja za taj račun,banci dostavite Izvoz sertifikata.Kada banka završi administraciju, obavestiće…

Pročitaj više