• kenburns1

Halcom Studio

Delom laboratorija, delom inkubator rešenja, Halcom Studio spaja inovativne ideje i ljude, kako bi najbolju tehnološku ideju razvio u prototipove, a zatim najperspektivnije prototipove u komercijalne proizvode.

Prošle godine razvijeno je 6 prototipova unutar Halcom Studija, od kojih će se dva naći na tržištu ove godine, uključujući i visoko razvijeno tržište Bliskog Istoka.

Aktivnosti u oblasti promovisanja inovacija u Halcom Studiju, održane su u tri odvojena nivoa:

  • Inovacije u preduzeću
  • Saradnja sa akademskim institucijama i/ili direktno sa zainteresovanim studentima (npr. „DEMOLA“ ili „Money Talks“ radionice)
  • Istraživački projekti pod nacionalnim ili nadnacionalnim okriljem (npr. EU R&D programi kao što su Hotizon 2020)

Halcom svim učesnicima obezbeđuje pristup tehnologiji i marketing resursima, kao i mogućnost obuke i upravljanja projektom.

 

Studenti!

Da li imate inovativnu ideju u oblasti on-line plaćanja, finansijskih tehnologija ili sličnim oblastima? Ukoliko želite da dobijete priliku da razgovarate sa nama u Halcom Studiju, pošaljite email i opišite ideju. Takođe vam možemo pomoći u Vašim osnovnim, master ili doktorskim projektima.