• kenburns1

ELEKTRONSKO BANKARSTVO ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA

Vaša banka kao digitalni partner za mala preduzeća

Bankarske usluge i e-banking su se tokom godina konstantno razvijali i prilagođavali potrebama korisnika. Ipak bankarska rešenja za mala i srednja preduzeća, uglavnom su ostajala ista. Kao i uvek, mala i srednja preduzeća nastavljaju da traže nove načine kako da vode posao brže, jeftinije i bolje. Digitalizacija bankarskih usluga nudi novi skup mogućnosti za veći uspeh malih i srednjih preduzeća.

Halcom-ova rešenja za elektronsko i mobilno bankarstvo, u segmentu malih i srednjih preduzeća, odlikuje 10 godina iskustva i više hiljada klijenata i korisnika.
Halcom-ova platforma elektronskog bankarstva za mala i srednja preduzeća, nije samo proširena verzija elektronskog bankarstva za fizička lica (Hal E-Bank Retail) niti modifikovana verzija elektronskog bankarstva za velika preduzeća (Hal E-Bank Corporate). Hal E-Bank SME rešenje je prilagodljivo, usmereno i atraktivno e-banking rešenje za mala i srednja preduzeća.

Specifične i dobro osmišljene funkcionalnosti u elektronskom bankarstvu omogućavaju preokupiranim vlasnicima malih i srednjih preduzeća lakše upravljanje finansijama i likvidnošću. Ovo im pomaže da se nesmetano fokusiraju na rad, rast i razvoj kompanije.

Ključne funkcionalnosti:
  • Isplate plata
  • Plaćanje faktura elektronski
  • Proces rada sa više korisnika
  • Višekorisnički proces odobravanja
  • Upravljanje finansijama
  • Praćenje tokova gotovine
  • Analiza najpovoljnijeg dobavljača/kupca