• kenburns1

Halcom Data Layer, "OPEN BANKING" REŠENJE

Revidirana Direktiva Evropske Unije u vezi sa platnim uslugama, ili PSD2, kao i inicijativa „Open Banking“, imaće veliki uticaj na budućnost finansijske industrije. Postojeći biznis model će se promeniti i dozvoliće bankama da otvore API-je, obezbeđujući pristup podacima računa klijenata i plaćanje direktno sa računa korisnika. Na ovaj način, krajnji korisnici će imati više mogućnosti izbora, dok će provajderi, kao treća strana, moći da ponude sveobuhvatne preglede finansijskih podataka korisnika i razviju sopstvene platforme za plaćanje. Ukratko, revidirana Direktiva podstiče saradnju između FinTech kompanija i banaka i stavlja akcenat na inovativne usluge i sigurnost korisnika. Upoznajte Halcom Data Layer, „Open Banking“ rešenje.

Halcom Data Layer je sveobuhvatno rešenje za inicijativu „Open Banking“, dizajnirano da poveže sve zainteresovane strane u industriji digitalnog bankarstva.

ZAŠTO Halcom Data Layer?

Halcom Data Layer je „Open Banking“ rešenje za banke i finansijske institucije. Potpuno podržava implementaciju druge direktive o platnim uslugama (PSD2). Kao platforma, povezana sa rešenjima za digitalno bankarstvo, Halcom Data Layer je nezavisna od bilo kog dobavljača i kanala (Corporate, SME, Retail). Rešenje je bazirano na „Open API“ tehnologiji i servisima sa dodatnom vrednošću (VAS). U internim bankarskim sistemima, sigurnost plaćanja postiže se korišćenjem Halcom-ovog sistema za sprečavanje zloupotrebe, Halcom Antifraud. Naša platforma omogućava kreiranje novih, inovativnih servisa i obezbeđuje modernu banku koja svojim klijentima, kao i klijentima drugih banaka, nudi naprednu integrisanu platformu sa pristupom svim finansijskim podacima i inovativnim komplementarnim proizvodima. Ovo dodatno podstiče lojalnost klijenata i promoviše unakrsnu (cross-sell) prodaju dodatnih proizvoda i usluga, pružene od strane banke i njenih partnera. Halcom Data Layer takođe omogućava upravljačke usluge, kao što su testna okruženja za treće strane, pomoć provajderima trećih strana pri integraciji, kao i dodatnu podršku tokom produkcije.

KOJE SU PREDNOSTI?

Halcom Data Layer je nezavisna platforma povezana sa rešenjem za digitalno bankarstvo. Bazirana na „Open API“ tehnologiji i servisima sa dodatnom vrednošću, koji omogućavaju kreiranje novih, inovativnih usluga.

 

Regulativna usaglašenost

Halcom Data Layer je u skladu sa Direktivom PSD2 RTS i u potpunosti ispunjava sve njene zahteve. Sadrži nebrendirani „Open API“ i podržava sve zainteresovane strane „Open Banking“-a.

 

Bezbednost

Halcom Data Layer omogućava najveću sigurnost, koristeći sisteme za prevenciju rizika od zloupotrebe platforme (Antifraud) i za klijente putem dvofaktorne autentikacije (tj. mobilnih tokena, Cloud sertifikata). Halcomovi sigurnosni elementi su u skladu sa eIDAS regulativom.

 

Potencijalni rast prihoda

Halcom Data Layer omogućava svojim korisnicima izgradnju napredne integrisane platforme koja dozvoljava pristup svim finansijskim podacima i implementaciju servisa sa dodatnom vrednošću. Ne ograničavajući naš API samo na PSD2 RTS, banka može da omogući više funkcionalnosti koja zadovoljava potrebe krajnjih korisnika. Konstantno ćemo dodavati nove funkcionalnosti na našem API-ju, bazirane na prednostima koje banke vide.

 

Pravi omni-channel 

Halcom Data Layer izrađen je na Halcom e-biznis platformi na kojoj su svi Halcom sistemi bazirani. Samim tim, nevažno je da li korisnici kreiraju naloge putem e-banke, m-banke, putem treće strane ili odlazeći u filijalu banke. Sve informacije naloga vidljive su putem svih kanala koje korisnik koristi.

Optimizacija administracije

U okviru svojih upravljačkih usluga, Halcom nudi mogućnost integracije, implementacije i upravljanja trećim stranama.

Želite da naučite više o Halcom Data Layer rešenju?
Pošaljite nam e-mail