• kenburns1
    Novosti

Novi sertifikati usklađeni sa međunarodnim preprorukama i standardima

Jun 5, 2019

U skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji I uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (sl. Glasnik RS, br. 94/2017) i međunarodnim preporukama i standardima Halcom BG CA počinje sa izdavanjem kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis.

Sertifikati izdati posle neometano će raditi sa državnim portalima APR-a, Poreske uprave, LPA, CROSO kao i aplikacijama Halcom E-Bank, osim portala E-Uprava i Upravom carine do okončanja prilagođavanja svojih portala.

 Nazad