• kenburns1
    Novosti

Bank Info 2016.

Nov 30, 2016

U četvrtak, 24.11., na Bank Info savetovanju, Halcom je predstavio neke od najčešćih zahteva corporate korisnika pri korišćenju elektronske banke. Stabilnost, dostupnost, brzina kao i čuvanje podataka u svojoj mreži, samo su neki od njih. Ispitivanje tržišta i korisnika za Halcom je veoma važno, jer pomaže da svoja rešenja prilagođava korisnicima i njihovim potrebama. 

 
Predstavljen je takođe i novi proizvod Halcom Antifraud koji otkriva i sprečava sumnjive transakcije.
 
U vremenu današnje digitalizacije, dolazimo do onih, manje prijatnih situacija – pokušaja zloupotrebe elektronskog bankarstva. Halcom Antifraud rešenje kontroliše transakcije poslate od strane krajnjih korisnika, na osnovu istorije poslatih transakcija i niza pravila koje definišu banke. Ukoliko transakcija odstupa od regularnih ponašanja korisnika, sistem informiše banku da postoji potencijalno sumnjiva transakcija i nakon toga se nastavlja dalji proces u dogovoru sa bankom.
 
Veoma je važno osluškivati korisnike, pratiti ritam njihovih potreba i prilagođavati rešenja.
 
To je ono na čemu Halcom radi od osnivanja i čemu teži svih ovih godina.
 
BankInfo savetovanje namenjeno je predstavnicima banaka i profesionalcima iz IT kompanija, a ima za cilj da se na jednom mestu predstavi primena IT tehnologija u bakarskom sektoru, kao i razmotre rastući trendovi za izgradnju modernog informacionog društva.


Nazad