• kenburns1
    Novosti

Technobank 2016

May 11, 2016

11.maja 2016.godine, održan je Technobank u hotelu Crown Plaza.  Halcom se predstavio sa temom „Cross & upsell kroz e-bank, za mikro i male firme“.  

 
Prisutnima je predstavljeno na koji način dobar dizajn i funkcionalnosti utiču povećanje prodaje proizvoda, odnosno usluga. Današnji trend digitalizacije nameće potrebu optimizacije procesa, ali je podjednako važno fokusirati se na potrebe korisnika i njihove izazove sa kojima se susreću. 
 
Technobank je konferencija koja okuplja banke i izlagače iz regiona i koja služi kao platfoma za razmenu informacija o novim trendovima iz bankarske industrije. Teme koje konferencija obrađuje uvek se tiču budućnosti načina plaćanja i evolucije bankarske industrije i njenog uticaja na lokalna tržišta.
 
Technobank je vodeća konferencija u regionu zapadnog Balkana, poznat po velikom broju posetilaca, kvalitetu ponude redovnih izlagača i stalnom fokusu na najnovije teme iz oblasti globalnog bankarstva.


Nazad