• kenburns1
    Novosti

Održan 11. po redu SMART E-GOVERMENT

Nov 3, 2015
SMART E-GOVERNMENT konferencija je prikazala vodeća tehnička dostignuća iz oblasti elektronskog identiteta i aplikacija e-Uprave. Sledeći najnovije svetske trendove, na konferenciji su bile prikazane brojne prezentacije vodećih kompanija u razvoju savremenih tehnologija za realizaciju javnih elektronskih servisa.
 
Kompanija Halcom se ove godine predstavila sa prezentacijom „E-fakture u službi državne uprave“. Ukazano je pre svega na to šta su e-fakture, koje su prednosti i kolika je njihova zastupljenost u svetu. 
 
E-fakture su dokumenti koji se primaju, šalju i obrađuju elektronskim putem, ušteda može biti i do 75%, a njihova najveća zastupljenost je u Brazilu, dok većina država ni ne priznaje papirne dokumente, već samo dokumente poslate elektronskim putem. 
 
Razvojom tehnologije, potrebno je razvijati i metode za jednostavnije poslovanje i razmene dokumenata. Svakako, Halcom se trudi da uvek prati trendove i veruje da se u budućnosti očekuje značajna upotreba e-faktura. 
 
SMART E-GOVERNMENT je namenjen rukovodiocima i IT menadžerima iz državnih organa, javnih preduzeća i lokalne samouprave kao i predstavnicima domaćih IT kompanija. Organizator ove konferencije je pozvao predstavnike državne administracije i biznisa, uključujući vladine IT stratege, industrijske lidere, univerzitetske profesore i nezavisne eksperte, sa ciljem da se na jednom mestu razmotre rastući trendovi u standardizaciji novih tehnologija za izgradnju modernog informacionog društva.
 


Nazad