• kenburns1
    Novosti

Šta je kosničko iskustvo i šta nije korisničko iskustvo?

Jul 31, 2015

U analognom svetu, uslužne kompanije su uvek bile svesne da je korisnik najbitniji deo u celom procesu i da kompanija ne bi ni postojala kada kupci ne bi bili zadovoljni njihovim uslugama. Ovakva svest je postala sve više bitna i u digitalno svetu. Sve veće razumevanje tehnologije daje korisnicima moć da imaju iskustvo koje požele.  Tako da smo danas svedoci mnogih aplikacija u kojim kompanije pojednostavljuju ceo proces i prave ih intuitivno, tako da korisnik postaje jedno sa svojim uređajem. Realnost se širi u virtuelnom svetu i sve uključuje dobro korisničko iskustvo. Uspešne kompanije danas, su one kod kojih korisnik ima dobro korisničko iskustvo i one koje su svesne da korisnici nisu zainteresovani za pozadinu proizvoda, već za ono što vide i kako ga doživljavaju.

  

 
Upravo iz razloga što je korisničko iskustvo nova „zvanična disciplina“, često dolazi do nerazumevanja njene uloge u celom procesu razvijanja novog proizvoda.
 

Dizajn korisničkog iskustva ≠ Dizajn

Ono što se najviše dešava u dizajnu korisničkog iskustva podrazumeva se da bude jednako samom dizajnu. Fotografija ispod prikazuje razlike. Izgrađen put predstavlja dizajn, a druga staza predstavlja korisničko iskustvo. Korisničko iskustvo sa druge strane pokušava da pronađe sredinu između korisničkih potreba, dobrog dizajna i poslovnih zahteva.
 
 

Dizajn korisničkog iskustva ≠ Misliti o korisniku

Uprkos činjenici da svako od nas je korisnik, isključivo naše mišljenje o tome šta bi trebalo da bude dobro, nije dovoljno. Dizajner korisničkog iskustva je obavezan da komunicira sa korisnikom, pogotovo kad dođe do problema koji ne možemo da rešimo. Pet korisnika obično otkrije 80% problema, tako da je jako važno da se razvije aplikacija koja uzima u obzir činjenice, a ne samo mišljenja. 
 

Korisničko iskustvo ≠ Zadatak u procesu

Korisničko iskustvo je proces. On se dešava sve vreme. To nije nešto što možete samo označiti i nastaviti dalje, već mora biti deo svega što radimo. Moramo nastaviti da učimo od naših korisnika i ukoliko je moguće da koristimo stečena znanja u praksi. 
 

Korisničko iskustvo ≠ Izbor/Opciono

Korisničko iskustvo može biti opciono, ali ne bi trebalo da bude. Svet bez korisničkog iskustva je prikazan na slici ispod:
 
 
 
Korisničko iskustvo je proces, koji bi trebalo, ne samo da bude deo svake kompanije, već i svest svakog pojedinca u kompaniji, s obzirom da je sve manje vremena za najvažniji glas procesa – glas korisnika. Bilo kako bilo, svi imamo moć da promenimo ovo. Hajde da ga koristimo.


Nazad