Preuzimanje softvera Nexus Personal

nexus personal

Softver Nexus Personal je namenjen za upotrebu kvalifikovanih elektronskih sertifikata koji se nalaze na bezbednom medijumu (nosiocu sertifikata) – pametnoj kartici/USB ključu. Korisniku elektronskog sertifikata omogućava bezbedno korišćenje različitih funkcija, kao što su zamena ličnog identifikacionog broja (PIN koda), deblokada, elektronsko potpisivanje, kriptovanje i dekriptovanje podataka.

Za preuzimanje softvera Nexus Personal, u polje ispod upišite vaše ime i prezime, koji se nalazi na vašoj pametnoj kartici/USB ključu (ime i prezime koji ste naveli u narudžbenici obnove/reizdavanja elektronskog sertifikata) i vaš e-mail na koji ćete dobiti uputstva za preuzimanje softvera Nexus Personal.

Molimo vas da upišete podatke latiničnim slovima.

Vaši lični podaci koristiće se isključivo za potrebe distribucije Nexus Personal programa. Isti se neće čuvati, obrađivati ili koristiti u bilo koje druge svrhe.