Kvalifikovani elektronski sertifikat za fizička lica

Kvalifikovani elektronski sertifikat (KES) za fizička lica Vam omogućava elektronsko poslovanje na više portala (Poreska uprava, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, Portal eUprava, Uprava carina…), ali ne i za poslovanje u Halcom elektronskoj banci. Sa KES-om u vaše lično ime, kao i u ime pravnog lica koje zastupate, možete vršiti poslove u skladu sa propisima različitih ustanova na nivou Republike Srbije.

KES za Fizička lica izdavaoca Halcom BG CA namenjeni su korisnicima elektronskog poslovanja za:

  • APR, Potpisivanje finansijskih izveštaja
    • Građevinske dozvole – podnošenje zahteva u postupku objedinjene procedure 
  • Poreska uprava, E-porezi (porez na dohodak građana) 
  • Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja 
  • Republički fond za zdravstveno osiguranje, Elektronska prijava 
  • Portal eUprava 
  • RATEL, internet šalter 
  • Kriptovanje (šifriranje) dokumenata (MS Office, PDF, Outlook...) 
  • PIO Fond, eletronska predaja M4 obrasca

*Napomena: KES za fizička lica se ne može koristiti za poslovanje u Halcom elektronskoj banci.

Poručite elektronski sertifikat PORUČI

Uputstva

Stavljanje pametne kartice u USB ključ

Pogledajte uputstvo

Uputstvo za instalaciju drajvera za USB ključ

Pogledajte uputstvo

Podešavanje programa Nexus Personal

Preuzmite softver Nexus Personal

Aktivacija sertifikata

Pogledajte uputstvo

Potpisivanje dokumenata

Pogledajte uputstvo

Cenovnik elektronskih sertifikata
FIZIČKA LICA

Kontakti

Imate pitanja?  KONTAKTIRAJTE NAS