• kenburns1

Naručivanje

Ovde možete poručiti kvalifikovani elektronski sertifikat za fizička lica.

Kvalifikovani elektronski sertifikat (KES) za fizička lica Vam omogućava elektronsko poslovanje na više portala (Poreska uprava, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, Portal eUprava, Uprava carina…), ali ne i za poslovanje u Halcom elektronskoj banci. Sa KES-om u vaše lično ime, kao i u ime pravnog lica koje zastupate, možete vršiti poslove u skladu sa propisima različitih ustanova na nivou Republike Srbije.

Poruči

*Napomena: KES se izdaje na fizičko lice i ne može se koristiti za Halcom e-banking.

Upotreba

Kvalifikovani elektronski sertifikat za fizička lica možete koristiti za:

  • APR, Potpisivanje finansijskih izveštaja
    • Građevinske dozvole – podnošenje zahteva u postupku objedinjene procedure
  • Poreska uprava, E-porezi
  • Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja
  • Republički fond za zdravstveno osiguranje, Elektronska prijava
  • Portal eUprava
  • RATEL, internet šalter
  • Kriptovanje (šifriranje) dokumenata (MS Office, PDF, Outlook...)

Poručite elektronski sertifikat za fizička lica
Poruči