Obaveštenje o pravnim posledicama i izjava o privatnosti

Celokupan sadržaj na sajtu www.halcom.rs je zaštićen od strane Halcom d.d. i jedino je dostupan u nekomercijalnoj upotrebi. Sajt i celokupan njegov sadržaj se ne sme kopirati, reprodukovati, objavljivati, upload-ovati, postavljati, prenositi ili distribuirati na bilo koji drugi način, bez prethodne pismene saglasnosti od strane Halcom d.d.

Halcom d.d. ne preuzima nikakvu odgovornost za povremene probleme funkcionisanja sajta www.halcom.rs, tačnost objavljenih informacija ili bilo kakvo oštećenje koje proizilazi iz upotrebe netačnih ili nepotpunih informacija. Halcom d.d. zadržava pravo da izmeni sve sadržaje koji se objavljuju na sajtu www.halcom.rs.

Sajt www.halcom.rs koristi kolačiće (cookies) koji sne sadrže lične podatke. Ovi kolačići (cookies) se koriste za poboljšanje korisničkog iskustva web stranice nudeći interesantne sadržaje korisnicima. Prisutnost na web sajtu, podrazumeva da se posetioci slažu sa korišćenjem ovih kolačića (cookies).

E-mail

Nećete dobijati mail-ove ukoliko se niste prijavili sa izuzetkom primanja važnih transakcionih e-mailova i drugih slučajeva u Zakonu o elektronskom poslovanju.

Dolazne mail-ove možete otkazati u bilo koje vreme, tako što ćete kliknuti na „Želim da se odjavim sa liste“, koji sVam stiže u okviru e-maila.

Lični podaci

Unosom svojih ličnih podataka u forme na određenim web stranicama, slažete se da Halcom podatke (ime, prezime, ime kompanije, e-mail adresa) može koristiti za slanje novosti, informacija o novim proizvodima i funkcionalnostima ili da se mogu koristiti u marketing i prodajnim kampanjama; lični podaci, u informacijama koji identifikuju Vas kao individualca: ime, prezime, e-mail adresa i kućna adresa. Vaši lični podaci će se koristiti samo u slučaju ako se prijavite za određenu kategoriju, napr. da želite primate novosti putem e-maila.

Vaši lični i kontakt podaci neće biti prosleđeni trećem licu (ovo isključuje preduzeća i pojedince vezana ugovorom koja se bave procesiranjem podataka i povezanim preduzećima kao što su Frodx d.o.o., internet rezultati i organizacije događaja).

Svaka web aktivnost je u skladu sa evropskim zakonodavstvom (EU »Directive« 95/46/EC, 2002/58/EC i »Treaty Conventions« ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) i nacionalnim zakonodavstvom Republike Slovenije (Zakon o zaštiti podataka ličnosti, Zakon o elektronskoj trgovini itd.). Rukovanje informacijama je regulisan politikom privatnosti.

Halcom će koristiti prikupljene lične podatke za ispunjavanje obaveza prema važećim ugovorima, narudžbinama i ponudama ili na zahtev administratora, kao i za bezbednosni pristup posebnim informacijama ili za generalnu komunikaciju sa posetiocima u cilju direktnog marketinga.

Vi kontrolišete Vaše informacije koje šaljete Halcom-u. Ukoliko se odlučite da ne ostavljate određene informacije na sajtu, nećete imati pristup svim funkcionalnostima web stranice.

Pitanja

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili želite da nas obavestite o bilo kakvim promenama, možete poslati mail na info@halcom.com.

Evidentiranje podataka

Svaki opšti, ne lični podaci (pretraživanje web stranice, broj posetilaca, prosečno vreme zadržavanja na stranici, traženje određenih stranica) se automatski snima (ne kao deo Vašeg logovanja). Ove informacije se koriste isključivo za praćenje gore navedenih informacija, u cilju poboljšanja sadržaja i korišćenja. Podaci dobijeni na ovaj način se neće koristiti niti biti prosleđeni dalje, trećim licima.

Zaštita ličnih podataka

Informacija je zaštićena od gubitka, uništenja, falsifikovanja, manipulacije i neovlašćenog pristupa u skladu sa najvišim profesionalnim standardima.

Kolačići (cookies)

www.halcom.rs koristi sledeće kolačiće (cookies):

Ime kolačića Svrha Expiry Company
CMSSESSID Obavezan 1 year CMSMS
_atuvc Obavezan 1 year CMSMS
cc_cookie_accept Segmentacija korisnika 1 year Cookie cuttr
_mauuid Segmentacija korisnika 10 years Net-Results
_utma Segmentacija korisnika 2 years Google Analytics
_utmb & __utmc Segmentacija korisnika 30 min Google Analytics
_utmz Segmentacija korisnika 6 months Google Analytics
_utmv Segmentacija korisnika 6 months Google Analytics

Gore napisani uslovi korišćenja su zakonski obavezujući sporazum između korisnika (bilo fizičko ili pravno lice) i Halcom-a koji pokriva uslove korišćenja Halcom-ove web stranice. Koristeći Halcom web stranicu, korisnici se slažu sa navedenim uslovima. U potpunoj meri zaštićen određenim zakonom, Hlacom se odriče svih obaveza i neće biti odgovaran za štetu bilo koje vrste koja rezultira korišćenje Halco mweb stranice, dolazak do informacija ili bilo kakvog drugog sadržaja na Halcom stranici.