Naručivanje usluga ( narudžbenica instalacija / obuka )

Referentni Broj Članka AA-00604 0.65 Ocena / 20 Glasova

Pored tehničke pomoći, klijentima nudimo usluge instalacija Corporate E-Bank i B2B E-Bank, kao i obuke na terenu. Instalacije i obuke vrše zaposleni u Halcom a.d. Beograd.


Cenovnik.pdf 0.4 Mb Download

Oceni Članak