Šta je Hal E-Bank

Referentni Broj Članka AA-00601 0 Ocena / 21 Glasova

Hal E-Bank je porodica savremenih softverskih proizvoda za podršku elektronskog bankarstva. Hal E-Bank podržava rad sa više banaka i više naloga za više preduzeća.

Sa Hal E-Bank, možete:

 • Raditi transfer sredstava,
 • Videti status svojih računa,
 • Slati platne naloge sa valutom u budućnosti,
 • Pregledati promet po računima u različitim vremenskim periodima,
 • Razmenjivati elektronske poruke sa bankom,
 • Povezivati pripremu naloga sa imenikom komitenata i njihovim računima,
 • Sačuvati uzorke platnih naloga za višekratnu upotrebu (redovna ili slična mesečna plaćanja),
 • Uvoziti platne naloge iz sačuvane datoteke,
 • Razmenjivati platne naloge i prometne stavke sa drugim programima,
 • Štampati platne naloge, transakcije, izvode...
 • Razmenjivati E-Fakture
 • itd ...

Saznajte više o Hal E-Bank porodici programa i mogućnostima koje nude. Kliknite ovde.
Spisak banaka uključenih u sistem Hal E-Bank, možete videti ovde.


Oceni Članak