Featured

Izvoz sertifikata

Referentni Broj Članka AA-00540 1.9 Ocena / 33 Glasova
Da biste izvezli sertifikat, potrebno je da imate Hal E-Bank verzije 17 ili novije.
  • Ukoliko nemate, možete nadograditi verziju Hal E-Bank, prateći sledeće UPUTSTVO.
  • Ukoliko imate Hal E-Bank 17 ili noviju verziju preuzmite najnoviju verziju Izvoza Sertifikata OVDE, i ispratite sledeće korake:

Korak 1:
  1. Kliknite Start meni,
  2. Kliknite na opciju All Programs (Programs ili Svi Programi),
  3. Pronađite i kliknite na Hal E-Bank.
  4. Kliknite na Izvoz sertifikata.

Korak 2:
Otvara se prozor sa uputstvom za korišćenje programa.
Kliknite na dugme Nastavak.

Korak 3:
Kliknite na dugme Potvrdi.

Korak 4:
Otvara se prozor za izbor putanje na kojoj želite da sačuvate izvoz sertifikata.
Ako nije izabrano, odaberite Desktop (radna površina).
Kliknite na dugme Save.

Korak 5:
Otvara se prozor sa porukom uspešnog izvoza sertifikata.
Kliknite na dugme Zatvori.

Korak 6:
Dokument, koji vam se otvara na kraju, treba da:
  • odštampate,
  • potpišete,
  • overite pečatom,
  • dostavite banci ili sertifikacionom telu.


Oceni Članak