Featured

Izvoz sertifikata

Referentni Broj Članka AA-00540 1.6 Ocena / 42 Glasova
Da biste izvezli sertifikat, potrebno je da imate Hal E-Bank verzije 17 ili novije.
  • Ukoliko nemate, možete nadograditi verziju Hal E-Bank, prateći sledeće UPUTSTVO.
  • Ukoliko imate Hal E-Bank 17 ili noviju verziju preuzmite najnoviju verziju Izvoza Sertifikata OVDE, i ispratite sledeće korake:

Korak 1:

Pokrenite program IzvozCertifikata.exe koji ste prvobitno preuzeli.Korak 2:

Otvara se prozor sa uputstvom za korišćenje programa.
Kliknite na dugme Nastavak.Korak 3:

Kliknite na dugme Potvrdi.Korak 4:

Otvara se prozor za izbor putanje na kojoj želite da sačuvate izvoz sertifikata.
Ako nije izabrano, odaberite Desktop (radna površina).
Kliknite na dugme Save.Korak 5:

Otvara se prozor sa porukom uspešnog izvoza sertifikata.
Kliknite na dugme Zatvori.Korak 6:
Dokument, koji Vam se otvara na kraju, treba da:
  • odštampate,
  • potpišete,
  • overite pečatom,
  • dostavite banci ili sertifikacionom telu.


Oceni Članak