Featured

Saveti za bezbednu upotrebu pametne kartice / USB ključa

Referentni Broj Članka AA-00533 3.3 Ocena / 83 Glasova

Stepen bezbednosti elektronskog poslovanja zavisi od nosioca, odnosno medijuma na kom vlasnik digitalnog sertifikata poseduje privatni ključ. Trenutno najveću bezbednost obezbeđuju pametne kartice / USB ključevi čija je glavna prednost ta što privatni ključ nikada ne napušta karticu / USB ključ, već se šifriranje i digitalno potpisivanje odvija na samoj kartici.

Efikasnost bezbednosti podataka i transakcija kod upotrebe elektronskog sertifikata Halcom CA za pristup elektronskoj banci ili drugim aplikacijama zavisi, pre svega, od vašeg odnosa i poštovanja sledećih preporuka bezbednosne upotrebe:

 • Pametnu karticu / USB ključ za pristup do elektronske banke stavite u računar / čitač samo tada kada upotrebljavate elektronsku banku (prilikom pristupa programu, kada šaljete naloge za plaćanje u banku ili preuzimate promet, stanja...).

 • Po završetku korišćenja elektronske banke program zatvorite, izvadite pametnu karticu / USB ključ iz računara i odložite na sigurno mesto.

 • Računar, na kom radite sa elektronskom bankom, isključite ako ga ne upotrebljavate (van radnog vremena, u vreme odmora…).

 • PIN kod za pristup elektronskoj banci treba da zna samo korisnik pametne kartice / USB ključa.

 • Pametnu karticu / USB ključ i PIN kod nikad ne čuvajte zajedno.

 • Poželjno je da korisnik pametne kartice / USB ključa menja PIN kod jednom mesečno.

Dodatna opšta upozorenja korisnicima elektronske banke:

 • Banke ne upotrebljavaju elektronsku poštu (e-mail) za slanje zahteva za promenu lozinke i slično. Banke, takvu vrstu obaveštenja, korisnicima šalju kroz elektronsku banku, putem kanala za obaveštavanje.

 • Pobrinite se da su na vašem računaru instalirana poslednja bezbednosna ažuriranja sistema (updates), kao i antivirusni program.

 • Ne otvarajte elektronsku poštu ili priloge od nepoznatih pošiljalaca.

 • Ne instalirajte programe iz nepoznatih (neproverenih) izvora.

 • Svaku sumnju na zloupotrebu računara ili elektronske banke odmah prijavite nadležnom organu.


Brisanje sertifikata sa pametne kartice je moguće uraditi na različite načine, upotrebom različitih alata.
Jedan od njih je pretraživač Mozilla Firefox.
Pre nego što sami počnete sa podešavanjem sertifikata u navedenom pretraživaču, savetujemo vam da pozovete našu tehničku podršku koja će vas uputiti na koji način da to bezbedno i uspešno izvedete i izbegnete neželjeno brisanje sertifikata.

Napomena: Obrisani sertifikati se ne mogu ponovo dodati na pametnu karticu. Brisanje sertifikata ne podleže garanciji.

Oceni Članak