Featured

Kako da prebacim podatke iz Personal E-Bank na drugi računar

Referentni Broj Članka AA-00525 3.7 Ocena / 19 Glasova

Kada menjate računar ili reinstalirate Windows, a želite da sačuvate podatke iz Imenika korisnika i Arhive naloga izvoda i prometa, potrebno je da pratite dole navedene korake.

Pre nego što počnete prebacivanje podataka i ukoliko imate instaliran Microsoft Office paket na oba računara, morate se postarati da verzija Microsoft Office paketa bude identična na oba računara.


Korak 1:
Zatvorite Hal E-Bank.

Korak 2:
Kliknite desnim tasterom miša na PersonalEbankMigrationWin.exe.
Izaberite opciju Save link as ili Save target as.

Korak 3:
Otvoriće se prozor gde treba da izaberete putanju gde je instaliran Personal E-Bank (najčešće se nalazi na putanji C:\Program Files (x86)\Halcom\Personal E-bank).
Kliknite na dugme Save.

Korak 4:
Otvorite putanju gde je instaliran Personal E-Bank.
To ćete uraditi tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na ikonicu Personal E-Bank i
izabrati opciju Open File Location.

Korak 5:
Pronađite datoteku PersonalEbankMigrationWin.exe i pokrenite je levim dvoklikom miša.
Otvoriće se prozor u kom treba da kliknete na opciju Zip.
***Ukoliko u ovom koraku dobijete poruku "File ebank.Authentication.dat does not exist", preuzmite datoteku PersonalEbankMigrationWin15.exe, kopirajte je na putanju instalacije i pokrenite (kao od koraka 2) i nastavite od koraka 3.

Korak 6:
Nakon toga izaberite putanju na kojoj želite da sačuvate podatke koje prebacujete.

Korak 7:
Nakon toga, pojaviće se obaveštenje da su podaci upakovani i dobićete putanju na kojoj se nalaze ti podaci. Kliknite na dugme OK.

Korak 8:
Instalirajte Personal E-Bank na novom računaru i prebacite podatke koje ste upakovali (sa starog računara) na novi računar, na putanju gde je instaliran Personal E-Bank (kao što je opisano u koraku 4).

Korak 9:
U istom tom direktorijumu, na novom računaru, duplim levim klikom miša pokrenite datoteku PersonalEbankMigrationWin.exe i izaberite opciju Unzip.
Ovaj postupak je isti kao što je opisan u koracima 4 i 5, sa tom razlikom što se bira opcija Unzip.

Korak 10:
U istom tom direktorijumu, pronađite datoteku koju ste kopirali u koraku 8  i izaberite opciju Open.

Korak 11:
Ukoliko se otvori crni prozor kao na slici, u njemu otkucajte slovo A.
Time ste uspešno završili migraciju podataka.


Oceni Članak