Featured

Kako da prebacim podatke iz Personal E-Bank na drugi računar

Referentni Broj Članka AA-00525 1.25 Ocena / 4 Glasova


Kada menjate računar ili reinstalirate Windows, a želite da sačuvate podatke iz Imenika korisnikaArhive naloga, izvoda i prometa ispratite sledeće korake.


Korak 1:

Na novom računaru je potrebno prvo instalirati program i pokrenuti ga do unosa PIN-a. Nakon što je to odrađeno prebacite se na računar sa kojeg želite da prebacite podatke.


Korak 2:
Zatvorite Hal E-Bank.

Korak 3:

Pozicionirajte se na lokaciju gde je instaliran Personal E-Bank (najčešće se nalazi na putanji C:\Program Files (x86)\Halcom\Personal E-Bank).Korak 4:

Pronađite datoteke .ebankAuthentication.dat, PERSONALEBANK.accdb i Eimenik.accdb i sačuvajte ih u poseban folder.Korak 5:
Folder gde su sačuvane datoteke putem mreže ili USB prebacite na novi računar.

Korak 6:
Ponovo se pozicionirajte na lokaciju gde je instaliran program (C:\Program Files (x86)\Halcom\Personal E-Bank) i datoteke koje ste prethodno prebacili kopirajte u taj folder.

Korak 7:

Na kontrolno pitanje izaberite opciju Replace the files in the destination.Korak 8:

Ovim su svi podaci uspešno prebačeni na novi računar i možete pokrenuti program.


Oceni Članak