Featured

Deblokada elektronskog sertifikata

Referentni Broj Članka AA-00524 0.8 Ocena / 34 Glasova

Postupak deblokade elektronskog sertifikata zavisi od datuma izdavanja sertifikata i od toga da li je sertifikat kvalifikovani ili nekvalifikovani. Na kartici možete videti do kog datuma važi sertifikat. Važenje sertifikata je 3 godine.

Za kvalifikovane sertifikate izdate od 1.8.2014. i nekvalifikovane sertifikate


Korak 1:
Pronađite kovertu sa PIN i PUK kodom koju ste dobili sa karticom. Ukoliko na koverti nemate PUK kod, pročitajte uputstvo ispod (Za kvalifikovane sertifikate izdate do 31.7.2014.).

Korak 2:
Proverite da li se broj kartice iz koverte slaže sa brojem kartice koju pokušavate da odblokirate.

Korak 3:
Otvorite program Nexus Personal dvoklikom miša na ikonicu, koja se nalazi u donjem, desnom uglu radne površine, odnosno Desktop-a (kod sata i datuma).

Korak 4:
Otvara se prozor Nexus Personal. Označite Electronic ID ikonicu (1) u belom delu prozora. Kliknite na ikonicu PIN (2) koja se nalazi odmah iznad.

Korak 5:
Otvara se početni prozor za upravljanje PIN kodom. Kliknite na dugme Next.

Korak 6:
Odaberite donju opciju, Unblock PIN (1). Kliknite na dugme Next (2).

Korak 7:
U prvo polje (1) unesite PUK kod sa koverte (iz koraka 1). U druga dva polja (1) unesite PIN kod koji ćete ubuduće koristiti za tu karticu. Kliknite na dugme Next.
Budite oprezni prilikom unosa PUK koda, jer će nakon 3 neuspešna unosa kartica postati neupotrebljiva!!!

Korak 8:
Ukoliko ste uneli ispravne podatke, dobićete obaveštenje: "You have successsfully unblocked PIN1 on Electronic ID". Kliknite na dugme Finish. Na ovaj način ćete uspešno otključati zaključani elektronski sertifikat.

Za kvalifikovane sertifikate izdate do 31.7.2014.

Korisnici kvalifikovanih elektronskih sertifikata izdatih pre 1.8.2014. u koverti nemaju PUK kod. Deblokada se, u tom slučaju, kvalifikovanog elektronskog sertifikata može izvršiti:

  1. Direktno u prostorijama Halcom-a, Beogradska 39/3, 11000 Beograd. Deblokirani sertifikat se može uručiti isključivo i lično licu za koje je izdat (ne može se uručiti licu sa ovlašćenjem ili bilo kom drugom licu). Prilikom lične predaje sertifikata, po zakonu o elektronskom potpisu, sertifikaciono telo je u obavezi da utvrdi identitet vlasnika sertifikata.
  2. Sertifikat možete poslati kurirskom službom na adresu Halcom-a, Beogradska 39/3, 11000 Beograd. Deblokirani sertifikat ćemo vratiti nazad kurisrskom službom koja sertifikat mora uručiti isključivo i lično licu za koje je izdat (ne može se uručiti licu sa ovlašćenjem ili bilo kom drugom licu).  Kurirska služba će jedan dan dostaviti sertifikat, a dan posle(računa se samo radni dan) i PIN kod. Kao i sertifikat, kurirska služba PIN kod mora uručiti isključivo i lično licu za koje je izdat (ne može se uručiti licu sa ovlašćenjem ili bilo kom drugom licu).   

        

zakon_o_elektronskom_potpisu.pdf 68.3 Kb Download

Oceni Članak