Featured

Da li kvalifikovani elektronski sertifikat izdat od strane Sertifikacionog tela Halcom BG CA sadrži JMBG?

Referentni Broj Članka AA-01243 0 Ocena / 19 Glasova

Kvalifikovani elektronski sertifikati koji generiše Sertifikaciono telo Halcom-a sadrži JMBG, u skladu sa članom 11. pravilnika o tehničko – tehnološkim postupcima za formiranje elektronskog potpisa.

Podatak  JMBG je obavezan, ukoliko se sertifikat koristi za komunikaciju sa državnim organima.

Sertifikaciono telo Halcom-a ne izdaje kvalifikovane elektronske sertifikate bez JMBG.

Ukoliko se sertifikat koristi samo za rad sa programom za elektronsko bankarstvo Hal E-bank, Sertifikaciono telo Halcom-a može izdati nekvalifikovani sertifikat bez JMBG broja.


Oceni Članak