Nexus personal Preuzimanje softvera Nexus Personal preuzmi

  • Top
  • Elektronska banka (Hal E-Bank) - problemi i korišćenje(18)
11. E-faktura se ne otvara sa vizualizacijom kroz Hal E-Bank

Prikaz E-faktura sa vizualizacijom je moguć kroz Internet Explorer. Korak 1: Otvorite Internet Explorer. Korak 2: Na traci sa alatkama pregledača kliknite na Tools -> Internet options. Korak 3: Kliknite na karticu Security -> obeležite Internet ->…

Pročitaj više
12. Testiranje Povezivanja sa E-Bankom

Da biste proverili povezivanje sa e-bank serverom, potrebno je da uradite sledeće: Korak 1: Kliknite desnim tasterom miša na CheckEbankConn.exe.Izaberite opciju Save link as ili Save target as. Korak 2: Otvoriće se prozor gde treba da izaberete putanju…

Pročitaj više
13. Dobijam poruku: " Podatke o korisniku nije moguće obnoviti ..."

Pre nego što počnete, testirajte povezivanje sa e-bankom MOGUĆI UZROK REŠENJE Internet ne radi. Proverite internet vezu tako što ćete otvoriti neki sajt koji do sada niste otvarali. Nije moguće povezivanje sa e-bankom po portu 3600. Obratite se sektoru…

Pročitaj više
14. Dobijam poruku: " Greška kod slanja dokumenata... "

Pre nego što počnete, testirajte povezivanje sa e-bankom MOGUĆI UZROK REŠENJE Internet ne radi. Proverite internet konekciju otvaranjem sajta koji još niste otvorili. Nije moguće povezati se sa bankom putem porta 3600. Obratite se vašem sektoru koji…

Pročitaj više
15. Šta da radim kada nemam izvod ili stanje ili promet ?

Korak 1:Ažurirajte podatke klikom na munjicu u gornjem levom uglu programa (1).Unesete PIN kod (2).Kliknite na dugme U redu (3).Ako je povezivanje bilo upešno, dobićete poruku o preuzetim podacima (npr : SALDO [3], IZVOD [5]...) (4).Kliknite na dugme Zatvori…

Pročitaj više
16. Kako da opozovem poslate naloge ?

Naloge sa datumom valute unapred (u budućnosti) možete uspešno opozvati. Uspešan opoziv naloga sa tekućim datumom valute banka prihvata samo ako je opoziv na vreme poslat. Postupak opoziva naloga možete videti i u priručniku za plaćanje.Izaberite…

Pročitaj više
17. U aplikaciji se pojavljuju znakovi umesto slova šđžčć

Korak 1:Kliknite na Start u donjem levom delu monitora (1).Kliknite na Control Panel (2).Korak 2:Otvoriće se Control Panel.Ukoliko je potrebno, prebacite na View by: Large Icons (1).Pronađite ikonicu Region and Language i otvorite je (2).Korak 3:U novom…

Pročitaj više
18. Kako da izvezem prometne stavke ili izvode u Excel?

Kako biste prometne stavke ili izvode izvezene iz Hal E-Bank aplikacije uspešno uvezli u Excel ispratite sledeće uputstvo.

Pročitaj više