Nexus personal Preuzimanje softvera Nexus Personal preuzmi

  • Top
  • Instalacija i nadogradnja(8)
1. Kako da instaliram Personal E-Bank (uputstvo za instalaciju Hal E-Bank/Personal)?

Featured Korak 1:Za srpsko tržište (verzija 20.4.3.20), preuzmite instalacionu datoteku OVDE.Za crnogorsko tržište (verzija 17.3.0.40), preuzmite instalacionu datoteku OVDE.Korak 2:Kada se preuzimanje završi otvorite lokaciju gde je datoteka preuzeta, kliknite…

Pročitaj više
2. Ažuriranje programa Hal E-Bank / Nadogradnja Hal E-Bank

Featured Molimo vas, da pre nadogradnje, napravite rezervnu kopiju direktorijuma Personal E-Bank ili Corporate E-Bank (zavisno od verzije koju posedujete, kopirajte ceo direktorijum Personal E-Bank, odnosno Corporate E-Bank iz "C:\Program Files\Halcom\" ili "C:\Program…

Pročitaj više
3. Kako da prebacim podatke iz Personal E-Bank na drugi računar

Featured Kada menjate računar ili reinstalirate Windows, a želite da sačuvate podatke iz Imenika korisnika, Arhive naloga, izvoda i prometa ispratite sledeće korake. Korak 1: Na novom računaru je prvo potrebno instalirati aplikaciju i pokrenuti je do unosa PIN…

Pročitaj više
4. Programski i mašinski zahtevi ( preduslovi ) za Corporate E-Bank

Višekorisničku verziju, Hal E-Bank/Corporate, moguće je instalirati u lokalnoj mreži tako da svi Hal E-Bank korisnici koriste zajedničku bazu podataka, po principu klijent /server.IBM DB2 zajedničku bazu podataka obično instaliramo na baznom serveru…

Pročitaj više
5. Naručivanje usluga ( narudžbenica instalacija / obuka )

Pored tehničke pomoći, klijentima nudimo usluge instalacija Corporate E-Bank i B2B E-Bank, kao i obuke na terenu. Instalacije i obuke vrše zaposleni u Halcom a.d. Beograd. Cenovnik usluga Programski i mašinski zahtevi Narudžbenica usluga

Pročitaj više
6. Želim nadograditi Personal E-Bank na Corporate E-Bank

Hal E-Bank/Corporate Namenjen je većim preduzećima, koja žele da imaju više radnih mesta opremljenih elektronskom bankom. Hal E-bank/ Corporate raspolaže istim funkcijama kao i Hal E-Bank/Personal. Razlika između programa je u tome da Hal E-bank/Personal…

Pročitaj više
7. Razlika između Personal E-Bank i Corporate E-Bank

Hal E-Bank/PersonalNamenjen je preduzećima koja imaju jedno radno mesto za rad sa elektronskom bankom.Korisnik (pravno lice ili preduzetnik) može imati više ovlašćenih lica za rad sa Hal E-Bank/Personal,ali svi oni rade sa lokalnom bazom podataka na…

Pročitaj više
8. Preduslovi za rad Hal E-Bank

OSNOVNI PREDUSLOVI ZA RAD SA HAL E-BANKZa rad sa Hal E-Bank potrebni su vam:Računar sa instaliranim i funkcionalnim operativnim sistemom Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10.Pročitajte više o ukidanju podrške za Windows XP OVDE.Instalacioni disk ili instalaciona…

Pročitaj više