Nexus personal Preuzimanje softvera Nexus Personal preuzmi

  • Top
  • Elektronski sertifikat (Kartica/USB ključ)(21)
11. CRL Liste opozvanih sertifikata

Na osnovu uredno popunjene prijave za opoziv elektronskog sertifikata, Halcom CA će opozvati sertifikat najkasnije u roku od četiri sata. Sertifikat će, u imeniku, biti označen kao opozvan i dodat u listu opozvanih sertifikata.Spisak opozvanih sertifikata…

Pročitaj više
12. Gde sve mogu, kao pravno lice, da koristim kvalifikovani elektronski sertifikat?

Pravna lica Elektronsko bankarstvo E-fakture APR, Potpisivanje finansijskih izveštaja Građevinske dozvole – podnošenje zahteva u postupku objedinjene procedure Poreska uprava, E-porezi Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja SAOP, miniMAX…

Pročitaj više
13. Šta da radim ako dobijam grešku sa sertifikatom?

Da bi vaš računar i programi koje koristite prepoznali kvalifikovani elektronski sertifikat kao validan i u skladu sa bezbednosnim propisima, potrebno je da instalirate Halcom BG CA ROOT sertifikat. Preuzmite uputstvo za instalaciju root sertifikata.

Pročitaj više
14. Kome mogu da se obratim ukoliko imam problem sa korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata?

Podrška za upotrebu kvalifikovanog elektronskog sertifikata zavisi od sistema u kom se koristi, npr: ukoliko koristite sertifikat za rad na portalu Poreske uprave, potrebno je da se obratite korisničkom centru Poreske uprave. ukoliko koristite sertifikat…

Pročitaj više
15. Da li karticu sa kvalifikovanim elektronskim sertifikatom mogu koristiti za e-banking?

Ukoliko koristite kvalifikovani elektronski sertifikat izdat za pravna lica, možete ga koristiti i za elektronsku banku i za ostale elektronske servise. Više o upotrebi sertifikata, za pravna lice, možete pročitati OVDE.Ukoliko koristite kvalifikovani…

Pročitaj više
16. Imam Halcom karticu za e-banking i zanima me da li mogu istu koristiti za rad sa Poreskom upravom?

Kartice za e-banking na svom čipu imaju nekvalifikovani elektronski sertifikat koji se može koristiti samo za Halcomova rešenja elektronske banke i naknadno dodavanje kvalifikovanog sertifikata nije moguće.Sa druge strane, ukoliko posedujete karticu sa…

Pročitaj više
17. Koliko dugo traje izrada sertifikata?

Kada dostavite svu neophodnu dokumentaciju, i izvršite uplatu po predračunu za kvalifikovani sertifikat, Halcom BG CA će vam izdati sertifikat u roku od 3 radna dana.

Pročitaj više
18. Koja je razlika između kvalifikovanog elektronskog sertifikata na kartici JEDNA ZA SVE i kvalifikovanog elektronskog sertifikata na USB ključu?

USB ključ predstavlja čitač kartice i karticu zajedno, i za njegovo korišćenje vam nije potreban čitač pametnih kartica. U slučaju da koristite karticu JEDNA ZA SVE morate posedovati čitač pametnih kartica. Po pitanju tehničkih karakteristika,…

Pročitaj više
19. E-porezi? Kako, gde?

Portal Poreske Uprave Republike Srbije „E-porezi“ je mesto gde pravna i fizička lica mogu predavati poreske prijave elektronskim putem. Posedovanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata je tehnički preduslov za rad sa ovim portalom. Portalu E-porezi…

Pročitaj više
20. Naručivanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata

U skladu sa Zakonom o računovodstvu, velika, srednja i mala preduzeća su u obavezi da Agenciji za privredne registre, do 31.marta 2015., dostave izveštaje za statističke i druge potrebe, za 2014. godinu. Izveštaje je potrebno poslati u elektronskom obliku,…

Pročitaj više