Nexus personal Preuzimanje softvera Nexus Personal preuzmi

  • Top
  • Elektronski sertifikat (Kartica/USB ključ)(21)
1. Saveti za bezbednu upotrebu pametne kartice / USB ključa

Featured Stepen bezbednosti elektronskog poslovanja zavisi od nosioca, odnosno medijuma na kom vlasnik digitalnog sertifikata poseduje privatni ključ. Trenutno najveću bezbednost obezbeđuju pametne kartice / USB ključevi čija je glavna prednost ta što privatni…

Pročitaj više
2. Kako da produžim važenje kartice / USB ključa ( reizdavanje sertifikata )?

Featured Reizdavanje kartice možete naručiti kod bilo koje banke sa kojom radite preko Halcom-a ili direktno u Halcomu. Ukoliko naručujete reizdavanje kod vaše banke, potrebno je da naglasite da želite reizdavanje kartice, odnosno sertifikata, i pored dokumentacije…

Pročitaj više
3. Izvoz sertifikata

Featured Kako biste izvezli sertifikat preuzmite najnoviju verziju Izvoza Sertifikata OVDE i ispratite sledeće korake:Korak 1:Stavite Vašu pametnu karticu u čitač ili USB ključ u računar.Korak 2:Pokrenite program IzvozSertifikata.exe, najčešće se preuzima…

Pročitaj više
4. Deblokada elektronskog sertifikata

Featured Sertifikat možete deblokirati isključivo pomoću PUK koda, kako biste uspešno izvršili deblokadu ispratite korake ispod.Napomena: Ukoliko ne možete da pronađete PUK kod, nekvalifikovane sertifikate nije moguće deblokirati dok je kvalifikovane sertifikate…

Pročitaj više
5. Kako da aktiviram novi sertifikat (karticu/USB ključ) ?

Featured Kako bi Vaš računar mogao očitati novi Halcom sertifikat, potrebno je da instalirate/ažurirate program Nexus Personal, koji služi za čitanje Halcom sertifikata. Najnoviju verziju programa Nexus Personal možete preuzeti OVDE. Ukoliko Vam se nakon instalacije/ažuriranja,…

Pročitaj više
6. Da li je moj kvalifikovani elektronski sertifikat izrađen za pravno ili fizičko lice?

Featured Kako biste utvrdili da li je vaš kvalifikovani elektronski sertifikat izdat za fizičko ili za pravno lice, pratite sledeće korake:Korak 1:U donjem desnom uglu na vašem računaru, kod sata i datuma, pronađite crveno-belu ikonicu Nexus Personal. Uradite…

Pročitaj više
7. Opoziv sertifikata / Kako da opozovem elektronski sertifikat ?

Featured Opoziv kvalifikovanog elektronskog sertifikata vlasnik može da zahteva bilo kada, ali svakako mora da ga zahteva u slučaju:promene imena ili prezimena,kada se ustanovi ili posumnja da je došlo, ili da postoji mogućnost, od pronevere ili zloupotrebe privatnog…

Pročitaj više
8. Potpisivanje dokumenata. Na koji način mogu potpisivati dokumente kvalifikovanim elektronskim sertifikatom?

Featured Pre potpisivanja dokumenata Halcom kvalifikovanim sertifikatom, molimo vas da preuzmete i instalirate ROOT sertifikat (sertifikat koji identifikuje sertifikaciono telo) po sledećem uputstvu: Preuzimanje i instalacija ROOT sertifikata HALCOM BG CA Nakon preuzimanja…

Pročitaj više
9. Gde sve mogu, kao fizičko lice, da koristim kvalifikovani elektronski sertifikat?

Fizičko liceAPR, Potpisivanje finansijskih izveštaja Građevinske dozvole – podnošenje zahteva u postupku objedinjene procedure Poreska uprava, E-porezi (poreska prijava za porez na dohodak građana), Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja…

Pročitaj više
10. Politika, sertifikati i procedura rada sertifikacionog tela

Politike i procedure rada pružaoca usluga od poverenja za sertifikate izdate nakon 11.07.2019.Izmena profila korisničkih sertifikata –dodavanje AR ID BROJA u CNOpšta pravila rada pružaoca usluga od poverenja-CPSOpšta pravila za izdavanje kvalifikovanih…

Pročitaj više