Nexus personal Preuzimanje softvera Nexus Personal preuzmi

  • Top
  • Najčešća pitanja(20)
1. Teškoće pri upotrebi kvalifikovanih elektronskih sertifikata

Featured Da biste rešili ovaj problem, predlažemo jednu od sledećih opcija:Za pristup web portalima banaka i državnim servisima (Poreska uprava, CROSO, portal eUprava, Uprava carina i dr.) koristite Google Chrome pretraživač umesto Microsoft Internet Explorer.Ako…

Pročitaj više
2. Saveti za potpisivanje sertifikatima

Featured Kako biste uspešno potpisali dokument elektronskim sertifikatom, u aplikacijama NEXU i ACROBAT READER DC neophodno je izvršiti određena podešavanja. Aplikacije za potpisivanje nisu Halcom-ov proizvod. Kako bismo pomogli korisnicima Halcom sertifikata,…

Pročitaj više
3. Saveti za bezbednu upotrebu pametne kartice / USB ključa

Featured Stepen bezbednosti elektronskog poslovanja zavisi od nosioca, odnosno medijuma na kom vlasnik digitalnog sertifikata poseduje privatni ključ. Trenutno najveću bezbednost obezbeđuju pametne kartice / USB ključevi čija je glavna prednost ta što privatni…

Pročitaj više
4. Kako da produžim važenje kartice / USB ključa ( reizdavanje sertifikata )?

Featured Reizdavanje kartice možete naručiti kod bilo koje banke sa kojom radite preko Halcom-a ili direktno u Halcomu. Ukoliko naručujete reizdavanje kod vaše banke, potrebno je da naglasite da želite reizdavanje kartice, odnosno sertifikata, i pored dokumentacije…

Pročitaj više
5. Kako da instaliram Personal E-Bank (uputstvo za instalaciju Hal E-Bank/Personal)?

Featured Korak 1:Za srpsko tržište (verzija 20.4.3.20), preuzmite instalacionu datoteku OVDE.Za crnogorsko tržište (verzija 17.3.0.40), preuzmite instalacionu datoteku OVDE.Korak 2:Kada se preuzimanje završi otvorite lokaciju gde je datoteka preuzeta, kliknite…

Pročitaj više
6. Izvoz sertifikata

Featured Kako biste izvezli sertifikat preuzmite najnoviju verziju Izvoza Sertifikata OVDE i ispratite sledeće korake:Korak 1:Stavite Vašu pametnu karticu u čitač ili USB ključ u računar.Korak 2:Pokrenite program IzvozSertifikata.exe, najčešće se preuzima…

Pročitaj više
7. Ažuriranje programa Hal E-Bank / Nadogradnja Hal E-Bank

Featured Molimo vas, da pre nadogradnje, napravite rezervnu kopiju direktorijuma Personal E-Bank ili Corporate E-Bank (zavisno od verzije koju posedujete, kopirajte ceo direktorijum Personal E-Bank, odnosno Corporate E-Bank iz "C:\Program Files\Halcom\" ili "C:\Program…

Pročitaj više
8. Deblokada elektronskog sertifikata

Featured Sertifikat možete deblokirati isključivo pomoću PUK koda, kako biste uspešno izvršili deblokadu ispratite korake ispod.Napomena: Ukoliko ne možete da pronađete PUK kod, nekvalifikovane sertifikate nije moguće deblokirati dok je kvalifikovane sertifikate…

Pročitaj više
9. Kako da prebacim podatke iz Personal E-Bank na drugi računar

Featured Kada menjate računar ili reinstalirate Windows, a želite da sačuvate podatke iz Imenika korisnika, Arhive naloga, izvoda i prometa ispratite sledeće korake. Korak 1: Na novom računaru je prvo potrebno instalirati aplikaciju i pokrenuti je do unosa PIN…

Pročitaj više
10. Kako da aktiviram novi sertifikat (karticu/USB ključ) ?

Featured Kako bi Vaš računar mogao očitati novi Halcom sertifikat, potrebno je da instalirate/ažurirate program Nexus Personal, koji služi za čitanje Halcom sertifikata. Najnoviju verziju programa Nexus Personal možete preuzeti OVDE. Ukoliko Vam se nakon instalacije/ažuriranja,…

Pročitaj više