Obaveštenje

Posljednje redovno ažuriranje Microsoftovih proizvoda uzrokovalo je probleme u radu sa Hal E-Bank / Personal programom.

Više