• kenburns1
    Novosti

Novi sertifikati usklađeni sa međunarodnim preprorukama i standardima

Jun 5, 2019

U skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji I uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (sl. Glasnik RS, br. 94/2017) i međunarodnim preporukama i standardima 17.6.2019 Halcom BG CA počinje sa izdavanjem kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis.

Sertifikati izdati posle 17.6.2019. neometano će raditi sa državnim portalima APR-a, CROSO-a, E-Uprave, LPA, kao i aplikacijama Halcom E-Bank osim portala Poreske uprave do okončanja prilagođavanja portala. Za pitanja o početku rada portala možete se informisati u Poreskoj upravi.

Za sva pitanja možete nas kontaktirati na  ca@halcom.rs.

S poštovanjem,
Halcom BG CA
 Nazad