• kenburns1
    Novosti

Halcom a.d. na konferenciji e-Razvoj 2018

Mar 23, 2018

Udruženje e-Razvoj je organizovalo svoju osmu godišnju konferenciju pod radnim nazivom Konferencija e-Razvoj 2018. Tema konferencije je bila: "Gde smo i gde bi trebalo da budemo u primeni savremenih IKT", a Halcom a.d. kao Donator konferencije, je održao prezentaciju “Kvalifikovane usluge od poverenja – praksa u zemlji i regionu”.

Ključni izazov savremenog globalnog sveta je proces digitalizacije ekonomije i ukupnog društva koji treba svetu da obezbedi održiv ekonomski rast, otvori nova radna mesta, sačuva zelenu planetu, a život svim ljudima učini boljim, lakšim i kvalitetnijim.
 
Tehnološke moći četvrte industrijske revolucije vezane za tzv. disruptivne (uznemiravajuće) tehnologije Interneta stvari, mobilne komunikacije, društvene medije, oblak i big data analitiku otvaraju velike razvojne perspektive kako za preduzeća, nacije, tako i za svakog pojedinca sa jedne strane, ali sa druge strane, otvaraju i brojne rizike od pitanja sigurnosti i zaštite, do socijalnih i psiholoških uticaja na društvo u celini.
 
Gde je Srbija u ovoj priči? Šta je to novo u IKT što bi trebalo imati u vidu za brži rast i bolju konkurentnost? Kakva nam je perspektiva u globalnoj digitalnoj trci? To su samo neka od postavljenih pitanja na Konferenciji e-Razvoj 2018.
 
Kvalifikovane usluge od poverenja – praksa u zemlji i regionu.
Branko Milikić, Halcom a.d, je na predavanju pod nazivom “Kvalifikovane usluge od poverenja – praksa u zemlji i regionu” predstavio kvalifikovani elektronski sertifikat za pravna i fizička lica “Jedna za sve”, koji omogućava elektronsko poslovanje sa preko 40 banaka u regionu jugozapadne Evrope i na više portala (Poreska uprava, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, Portal eUprava, Uprava carina...).


Nazad