Proizvodi

Hal E-Bank
najsavremenija rešenja za područje elektronskog bankarstva.


Hal M-Bank
jednostavno, brzo i sigurno rešenje za elektronsko bankarstvo preko mobilnog telefona.


Hal M-Payments
rešenje za jednostavno i sigurno mobilno plaćanje koje koristi digitalni potpis i funkcioniše na običnim mobilnim telefonima.


Hal E-Invoices
rešenje za distribuciju e-faktura kao siguran komunikacioni kanal koristi postojeće rešenje za elektronsko bankarstvo i zato omogućava automatsko plaćanje i knjiženje.


Hal E-Forms
moderan alat za izradu e-obazaca.


Hal E-Clearing
sistemi za međubankarska bilateralna ili multilateralna plaćanja malih vrednosti.


Broj korisnika

Halcomova softverska rešenja u upotrebi su u 10 različitih monetarnih sistema (Slovenija, BIH, Srbija, Crna Gora, Kosovo, Poljska, Albanija, Iran, Katar i Maroko), u 75 banaka, 4 centralne banke i klirinške kuće i imamo više od 142.000 zadovoljnih korisnika. Do sada je u okviru Halcom platnih sistema obrađeno preko 585.000.000 platnih naloga. Halcomove certifikacione agencije izdale su preko 200.000 pametnih kartica sa digitalnim sertifikatima.
(Avgust 2013)


  • © Halcom A.D.