Halcom BG CA: Kvalifikovani elektronski sertifikati

02.03.2011

Halcom BG CA je sertifikaciono telo osnovano u okviru privrednog društva Halcom a.d. Beograd. Dobijanjem rešenja od nadležnog ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo 01.10. 2010. godine postalo je zvanično sertifikaciono telo u Republici Srbiji, akreditovano za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata za elektronsko poslovanje pravnih i fizičkih lica.

Tokom osmogodišnjeg radu Halcomovo sertifikaciono telo izdalo je preko 50 000 nekvalifikovanih sertifikata pravnim licima u Republici Srbiji za potrebe elektronskog bankarstva. Odluka Halcom a.d. Beograd da se akredituje kod nadležnog ministarstva donesena je namerom da se poveća nivo bezbednosti u elektronskom poslovanju, unapredi elektronsko poslovanje u Republici Srbiji, kao i da korisnicima Halcom rešenja za elektronsko bankarstvo obezbedi dodatnu vrednost karticom “Jedna za sve”.

Sertifikaciono telo Halcom BG CA izdaje dve vrste sertifikata:

  • nekvalifikovane sertifikate koji se mogu upotrebljavati kao i do sad za potrebe elektronskog bankarstva i
  • kvalifikovane elektronske sertifikate, koji se pored elektronskog bankarstva mogu upotrebljavati i za sve ostale aplikacije u usluge na nivou Republike Srbije koje zahtevaju njihovu upotrebu (za sada RZII - E-portal, prijava poreza – Poreska Uprava) i kriptovanje dokumenata.

U ovom trenutku pravna lica mogu predati zahtev za kvalifikovani elektronski sertifikat u poslovnim bankama (više informacija na http://www.halcom.rs/index.php?section=81) i direktno kod nas u Halcomu a.d. Beograd, a za fizička lica sertifikate na SIM karticama u Telenoru d.o.o.


Proizvodi

Hal E-Bank
najsavremenija rešenja za područje elektronskog bankarstva.


Hal M-Bank
jednostavno, brzo i sigurno rešenje za elektronsko bankarstvo preko mobilnog telefona.


Hal M-Payments
rešenje za jednostavno i sigurno mobilno plaćanje koje koristi digitalni potpis i funkcioniše na običnim mobilnim telefonima.


Hal E-Invoices
rešenje za distribuciju e-faktura kao siguran komunikacioni kanal koristi postojeće rešenje za elektronsko bankarstvo i zato omogućava automatsko plaćanje i knjiženje.


Hal E-Forms
moderan alat za izradu e-obazaca.


Hal E-Clearing
sistemi za međubankarska bilateralna ili multilateralna plaćanja malih vrednosti.


Broj korisnika

Halcomova softverska rešenja u upotrebi su u 10 različitih monetarnih sistema (Slovenija, BIH, Srbija, Crna Gora, Kosovo, Poljska, Albanija, Iran, Katar i Maroko), u 75 banaka, 4 centralne banke i klirinške kuće i imamo više od 142.000 zadovoljnih korisnika. Do sada je u okviru Halcom platnih sistema obrađeno preko 585.000.000 platnih naloga. Halcomove certifikacione agencije izdale su preko 200.000 pametnih kartica sa digitalnim sertifikatima.
(Avgust 2013)


  • © Halcom A.D.